ความเห็น 2786032

การส่งเสริมธุรกิจในวิสาหกิจชุมชน

ken
IP: xxx.28.35.247
เขียนเมื่อ 

พอดีว่าทำวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนแล้วสนใจในหัวข้อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนี้อยากทราบว่าพอจะมีรายละเอียดเป็นเอกสารหรือไฟล์หรือไม่ เพราะอยากได้ใช้ไปอ้างอิง ขอความกรุณา ขอบคุณค่ะ