ความเห็น 2783219

การศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นายนัสพร เอี่ยมสะอาด ม.4/9 เลขที่ 45
IP: xxx.52.177.162
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์อภินันท์    สีสันต์

กระผมได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า

1.ประวัติความเป็นมาของอินโดนีเซียเคยถูกประเทศฮอลันดาในอดีตหรือฮอลแลนด์ในปัจจุบันยึดครอง

2.ภูมิศาสตร์อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะมากมายกว้างใหญ่ไพศาล มีภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ

3.การศึกษา การรู้หนังสืออยู่ในระดับต่ำ ประชากรจำนวน ๒๔๓ ล้านคน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

4.การเมืองการปกครอง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ของประเทศและรัฐบาล

5.สังคมและวัฒนธรรม มีหลากหลายชนเผ่า หลากหลายภาษา การแต่งกายจะบอกได้ว่ามาจากชนเผ่าใด ชาวอินโดนีเซียยึดหลักโกตองโรยองคือการพึ่งพาอาศัยกัน สังคมอบอุ่น