ความเห็น 2782514

ข้อความที่ท่านจรัสชอบ, ท่านเลขาฯเคยเป็นครูประจำกลุ่ม, ประเมินภายนอกระยะที่ 2/56, พนักงานราชการ (เงินเดือนสูงสุด-ลาบวช), ชุดใส่ทำงาน, บ้านหนังสือ, การตั้งกรรมการกำหนด Spec, เริ่มมีอัตลักษณ์เมื่อไร

ผู้มาใช้บริการ ในกศน.อำเภอ
IP: xxx.93.203.82
เขียนเมื่อ 

ทำไมมารับบริการใน กศน.อำเภอไม่มีหนังสือพิมพ์ แต่ไปใน กศน.ตำบลมีครบทุกอย่าง ในหมู่บ้านยังซื้อให้ใหม่เลย แต่ในสถานศึกษา กลับไม่มีให้บริการ ถ้าจะซื้อควรใช้งบไหนและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะข้าราชการที่เคยเป็นบรรณารักษ์ไม่ให้ซื้อ