ความเห็น 27814

การจัดระบบการส่งเอกสารใน ศบอ.เกาะคา

pn.
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

 

                ดีค่ะ  ทำให้ได้พัฒนาตนเองขึ้น  แต่ทำให้งานล่าช้าเนื่องจากบางคราวส่งเข้ายาก