ความเห็น 2780907

หลักประชาธิปไตยกับหลักธรรมมาธิปไตย

ชาญชัย สุทธิ
IP: xxx.4.20.122
เขียนเมื่อ 


หลักประชาธิปไตยกับหลักธรรมมาธิปไตย

ต่ามแนวคิดของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นยังไงหรอครับ