ความเห็น 2779

special education

IP: xxx.44.135.35
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาดีคับ ทำให้เราได้รู้อีกแง่หนึ่งของชีวิตคนที่ไม่ได้เกิดมามีพร้อมเหมือนกับเรา หลายท่านคงอาจยังไม่ทราบว่าประเทศไทยมีโรงเรียนเพื่อช่วยทำให้คนพิการเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะฉะนั้นการที่เราได้อ่านบทความที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ช่วยกันส่งเสริมและช่วยกันพัฒนาการศึกษาของเพื่อนๆเราให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนขอจงตระหนักเพื่อช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเรา โปรดช่วยกันเพื่อให้โอกาสแก่เพื่อนของเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ขอบคุณคับ