ความเห็น 2778095

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณ สามสัก(samsuk)

จริงแท้แน่นอนดังที่ว่าค่ะ... อำนาจ หาได้ไม่ยากนัก...แต่ใช้ให้เป็น ให้ดี ใช้ยากครับ

ดังนั้นการจะมีและใช้อำนาจ...ต้องมีสติกำกับและเรียนรู้วิธีการมีและการใช้ อำนาจ ให้ดี  

ขอบคุณค่ะ