ความเห็น 2777061

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น และ มองดอกไม้ในบันทึกนี้  

ชลัญกำลังมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ จากการอ่านแบบกรวด ของคนเราอย่างไรที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด ทั้งใน นศ.ฝึกงานที่ำลังดูแลอยู่  และกับผู้ป่วยที่มารับบริการ เพราะชลัญเคยแจกใบความรู้ในการปฏิบัติตัวไป คนที่ไม่อ่านนี่ไม่ใช่ คนแก่ ที่อ่านหนังสือม่ออกนะค่ะ  คนเหล่านั้นส่วนใหญ่พยายามให้ลูกหลายอ่านให้ฟังเพราะอยากรู้ว่า หมอเขาว่ายังไง  แต่คนที่ไม่อ่านนี่ลับเป็นคนที่ทีความรู้อย่าง้ราๆนี่แหล่ะ  ด้วยเหตุผลว่า ไม่มีเวลาอ่าน แก้ตัวทั้งนั้น