ความเห็น 2776329

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

อำนาจที่มี.. ต้องใช้ให้เป็นนะคะ

ต้องพิจารณาตนเองบ่อยๆ.. ต้องทบทวนตัวเองเป็นระยะๆ