ความเห็น 2776174

อำนาจ

เขียนเมื่อ 


สวัสดีค่ะ...ก็พบมามากเช่นกันผู้นำที่ดีควรให้เกียรติผู้ใต้ปกครองยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะ