ความเห็น 2776055

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแง่งามคำความคิดนะคะ  เป็นบันทึกที่ทรงคุณค่ามากค่ะ ได้เรียนรูัและระวังตนค่ะ

ดิฉันปกครองลูกน้องด้วยความรัก ความเมตตา ด้วยพระคุณ.......และโชคดีที่ยังไม่ต้องใช้พระเดชมากนักค่ะ