ความเห็น 2776002

อำนาจ

เขียนเมื่อ 

อำนาจนี่เหมือนของร้อน อยู่ได้ไม่นาน มักถุกใช้งานออกมา เมื่อใช้เมื่อไหร่ มักได้ประโยชน์เสมอ แต่อยู่ที่ว่าคนได้ประโยชน์เป็นใครบ้างนั่นเอง