ความเห็น 2775877

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

  • จริงครับ..เดี๋ยวนี้ ผมก็ชักจะอ่านแบบ..สุกๆดิบๆ มากขึ้น
  • จะเป็นพยาธิไม๊ครับ