ความเห็น 2775381

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับ...น่าท้าทายมากครับ