ความเห็น 2775342

ปัจจุบันคนเราอ่านมากขึ้น แต่ อ่านน้อยลง

เขียนเมื่อ 

  • อ่าน (จำนวน) มากขึ้น แต่อ่าน (ทำความเข้าใจ) น้อยลง
  • สังเกตตัวเองก็เป็นคะ อย่างบันทึกใน G2K พอมีเวลาจำกัด ก็มีสองทางคือ อ่านจำนวนเท่าเดิมแต่ทำความเข้าใจน้อยลง คือ อ่านแบบปาด :)  หรือ ทำความเข้าใจเท่าเดิม แต่อ่านจำนวนน้อยลง หรืออ่านแบบจุ่ม :)