ความเห็น 2774436

การก้าวสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ : ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่เหมียวมากครับ และส่งความสุขเทศกาลแห่งความรักแด่พี่เหมียว พร้อมสุขสันต์วันเิกิดแด่คุณแม่ของพี่ด้วยครับผม