ความเห็น 27737

AAR การประชุมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

พัชรา
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะ

เนื่องจากหน.ศูนย์พัฒนาคุณภาพรพ.สงขลาใช้เวลาค่อนข้างมากในการนำเสนอการบูรณาการภาพรวมHPH+HAประกอบกับทีมดูงานสนใจสอบถามเพิ่มเติมจึงเหลือเวลาดูงานตามเวลาที่ Setไว้น้อยค่ะ  ทีมเราจะดูงานให้เสร็จช่วงเช้า ส่วนบ่ายจะต้องสรุปลปรร.จากการดูงานของแต่ละกลุ่ม(ทีมสงขลาร่วมรับฟัง)ซึ่งต้องเสร็จภายใน 14.30 นเพื่อเดินทางกลับให้ถึงสนามบินไม่เกิน16.00 น ทุกอย่างจึงถูกกำกับด้วยเวลา

แต่สรุปว่า แม้จะได้ดูงานน้อยไป แต่ก็เป็นของแถมที่เกินคาดค่ะ