ความเห็น 2769551

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ผู้นำธรรมา
IP: xxx.55.13.167
เขียนเมื่อ 

ขอให้ ชาวไทยทุกศาสนา พยายาม นำพระพุทธเจ้า กลับมาส่องรัศมี แห่ง ศาสนทูตเถิด อย่าปล่อยให้ท่านถูกนักบวช แต่งแต้ม ต่อเติมท่าน ในสิ่งงมงายไร้สาระ สิ่งพยากรณ์ สิ่งพนัน สิ่งที่จะมีกิเลสหลุดพ้น(หนีคดี ขาดหลักนิติธรรม).