ความเห็น 2769544

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

ผู้นำธรรมา
IP: xxx.55.13.167
เขียนเมื่อ 

อัล- กุรอาน อะห์ซอด 7,8,9 กล่าวว่า " 7แท้จริง บรรดาศานทูต ที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์นั้น สุจริต ดีงามทุกท่าน.8และเมื่อวันสอบสวนในบัญชีความดีความชั่วมาถึง เขาจะนั่งเป็นพยานให้กับหมู่ชนที่ตามเขา 9แท้จริงความรู้ต่างๆนั้น เราคือผู้ตรัสให้เขารู้" ฉะนั้น จงอย่าแต่งแต้มพระพุทธเจ้าให้เสียหายว่า ท่านอนุญาติ ให้เนรคุณต่อผู้ให้ออกซิเจนกับท่านเพื่อหายใจได้. (คือกตัญญุตาธรรม). เพราะเมื่อวันนั้นมาถึง ท่านอาจจะลาออก เพราะท่านมีมลทิล หมู่ชนที่ติดตามท่าน จะไร้พยานในความมุ่งทำความดี(อย่างไม่งมงาย และแค่ตามเชื่อนักบวช ว่าดีของเขานั้น จะสามารถไถ่โทษให้ท่านได้ หรือต่อรองกับการกระทำของพวกท่านได้เท่านั้น). จงตรองกันอย่างละเอียดว่า พระพุทธเจ้าจะกตัญญูต่อเจ้าเมืองธรรมชาติ ที่ชาวโลกเขากตัญญูกันไหม จะปิดกั้นแค่ธรรมชาติจริงไหม. เตือนมายังคนไทยทุกๆคนครับ.