ความเห็น 2765107

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑)

เขียนเมื่อ 

    ขอเป้นส่วนร่วมมาเติมเต็มการศึกษาที่หายไป  วิชาและจรณะ และร่วมเอาใจใส่อนุชนร่วมกันค่ะ 

     กัลยณมิตรอีกคนค่ะ

       ยาดมเอง