ความเห็น 2765

ถึง คุณภีม ภคเมธาวี

ชายขอบ
IP: xxx.147.1.9
เขียนเมื่อ 

     เดือนตุลาคม 2548 ยังไม่ได้นัดหมายกันนะครับ แต่สำหรับเมื่อวาน (21 ต.ค. 48) ที่ผ่านมาได้มีการพบปะทีมงานแบบเต็มรูปแบบ ก็ได้นัดหมายอย่างชัดเจน และระบุเรื่องที่ที่ประชุมนำเสนอไว้ ว่าจะขอเพิ่มพูนเรื่อง KM ซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไร และจะนัดหมายกันอย่างไร ก็จะนัดไปอีกทีเร็ว ๆ นี้ครับ วันนี้ผมเตรียมเข้าประชุมเนื่องจากพรุ่งนี้ สวรส.ภาคใต้จะจัดประชุมเรื่องคนพิการ (ก็เป็นหน่อหนึ่งในไตรภาคีฯ) ที่หาดใหญ่ ผมจะนำทีมงานส่วนหนึ่งไปพบกับเครือข่ายตามคำเชิญชวนของ สวรส.ที่เพิ่งจะได้รับเมื่อเช้านี้ครับ

     ผมยินดีและมีความหวังมากขึ้นจริง ๆ ครับ ก็อยากได้ความช่วยเหลือจริง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือแบบขยายเครือข่ายที่เติมเต็มให้กับชาวบ้านอย่างเป็นองค์รวมครับ