ความเห็น 276387

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณข้ามสีทันดร

ขอบคุณครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ท่าน "โปฐิละ" ทำให้เกิดตัวอย่างเรื่องพระ "ใบลานเปล่า"ก็จริง แต่สุดท้ายท่านก็ได้ "น้อม"เข้ามาดู "ตนเอง" เมื่อพบว่า "เป็นจริง"อย่างที่พระพุทธองค์ตรัส  ท่านก็ได้แก้ไขตัวเองจนสำเร็จอรหันต์ในที่สุด 

นักปฏิบัติที่แท้จริงจะรู้สึกซาบซึ้งใจมากกับเรื่อง พระ"ใบลานเปล่า"เสมอครับ  เพราะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมาก

ขอให้คุณข้ามสีทันดรมีความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะครับ