ความเห็น 27602

การรับสมัครนักศึกษาศบอ.เกาะคา

ณราวัลย์
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ยทธศาตร์ลุยถึงที่ทำให้ได้นักศึกษาเกือบ 1000 คน หมายความว่าครูทุกคนได้ทุ่มเท และเสียสละเวลาส่วนตัว  เนื่องจากการพบนักศึกษารายตัวตัองไปในเวลากลางคืน ชาวบ้านจะไปประกอบอาชีพไม่อยู่บ้าน ดิฉันขอชื่นชม และให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านค่ะ

ณรราวัลย์

5 พ.ค. 49