ความเห็น 2754494

ราคาข้าวเปลือก ทำอย่างไรถึงจะเกวียนละ 1 บาท & เกษตรอินทรีย์มาตรฐานบรรพชน

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ เป็นบันทึกที่ได้ใจกลุ่มเกษตรอย่างผมมากๆ ครับ เกษตรอินทรีย์ ต้องเพิ่มคำว่าบรรพชนไปด้วย

เกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน ยังหลงอยู่ในมายาคติหลายเรื่อง