ความเห็น


  ขอบคุณมากครับ พี่โอ๋  เมื่อก่อนเราใช้วิธีการคำนวณพ่อ-ลูกหรือแม่-ลูก ด้วย Microsoft Excel ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีสูตรคำนวณหลายกรณี แล้วเราตรวจดีเอ็นเอเริ่มต้น 10 ตำแหน่ง ก็ต้องไปเปิดตารางความถี่อัลลีล 10 ครั้ง การคำนวณ 1 ครอบครัว ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที เมื่อคำนวณเสร็จ ก็ต้องส่งไปให้แอนพิมพ์ใบรายงานผลการทดสอบ แล้วเอากลับมาตรวจสอบอีกครั้ง  รวมหมดแล้วต้องตรวจสอบกันอย่างน้อย 3 รอบครับ คือผมตรวจสอบครั้งที่หนึ่ง ตอนที่คำนวณ แล้วแอนตรวจสอบครั้งที่สอง ตอนที่พิมพ์ใบรายงานผล แล้วผมตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเซ็นชื่อ แม้จะตรวจสอบกันมากถึง 3 ครั้งแล้ว ก็ยังเคยพบความผิดพลาดในใบรายงานผลการทดสอบครับ จึงต้องเริ่มคิดถึงการใช้ฐานข้อมูลในการคำนวณค่าทางสถิติ และเก็บข้อมูลรูปแบบดีเอ็นเอไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลัง

  ต่อมาก็ได้แนวคิดจากโปรแกรมของอาจารย์ธานินทร์  ภู่พัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประศาสน์ ความรู้ด้านการคำนวณค่าทางสถิติสำหรับงานการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ให้กับผม  โปรแกรม PSU CalPat รุ่น 1.0 จึงได้เกิดขึ้น โดยมีความสามารถเพียงแค่การคำนวณค่าทางสถิติ สำหรับตรวจพ่อ-ลูก หรือ แม่-ลูก โดยใช้ autosomal STR เท่านั้น ซึ่งใช้เพื่อทดแทนการคำนวณด้วย Microsoft Excel ทำให้ประหยัดเวลาในการคำนวณ ลงมาเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3 นาที แล้วเวลาในการตรวจสอบจากการตรวจสอบ 3 ครั้ง มาเหลือเพียง ครั้งเดียว คือตอนที่ key ข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ลดความผิดพลาดจากการทำงานซ้ำซ้อน เพราะแอนต้องออกใบส่งตรวจส่งให้ผม แล้วผมต้องพิมพ์ใบรายงานเบื้องต้นส่งให้แอน แล้วแอนต้องพิมพ์ใบรายงานผลอีกครั้ง ซึ่งทั้งสามใบ มีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน การคัดลอกผลใหม่ มีความเสี่ยงที่จะคัดลอกผลมาผิดครับ ก็เลยต้องพยายามทำให้ ใบที่พิมพ์จากโปรแกรมตัวนี้ ใช้เป็นใบรายงานผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอได้เลย โดยไม่ต้องคัดลอกผลการตรวจใหม่ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ

  ต่อมาก็ค่อยๆ ปรับปรุง พัฒนา ให้โปรแกรมตัวนี้ สามารถเก็บข้อมูลรูปแบบดีเอ็นเอชนิดต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าเป็น ไมโตคอนเดรีย Y-STR และ X-STR แล้วค่อยๆ พัฒนาให้โปรแกรมตัวนี้ สามารถคำนวณค่าทางสถิติในกรณีต่างๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ ขึ้นกับเวลาว่างครับ จนมาถึงปัจจุบัน โปรแกรมตัวนี้ น่าจะเป็นโปรแกรมแจกฟรี ที่มีความสามารถในการคำนวณค่าทางสถิติในงานตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ได้ครอบคลุมงานไม่น้อยกว่าโปรแกรมราคาแพงที่ซื้อจากต่างประเทศ  ที่สำคัญคือ โปรแกรมนี้คำนวณค่าทางสถิติโดยใช้ความถี่อัลลีลของประชากรไทย จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการคำนวณค่าทางสถิติในคนไทยครับ

  แล้วโปรแกรมนี้ ครอบคลุม เหตุการณ์ต่างๆ เช่น กรณีได้รูปแบบดีเอ็นเอไม่ครบส่วน (partial profile) กรณีที่พบ rare allele ที่ไม่มีความถี่อัลลีลในฐานข้อมูล หรือมีความถี่อัลลีลน้อยมากๆ กรณีที่เกิดการกลายพันธุ์  ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ มักไม่ถูกรวมไว้ในการคำนวณในโปรแกรมแจกฟรีครับ แต่จะรวมไว้ในโปรแกรมที่ซื้อมาครับ

  โปรแกรมคำนวณค่าทางสถิติด้านการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ หากจะซื้อหากัน ราคาจะแพงมากครับ อย่างน้อยก็หลักแสนขึ้นไป และมีหลายโปรแกรมที่ซื้อหากันในราคาหลักล้าน แต่โปรแกรมนี้ ผมตั้งใจให้เป็นโปรแกรมแจกฟรีครับ โดยไม่คิดหาประโยชน์ด้านการค้าจากการใช้โปรแกรมนี้ และได้มอบลิขสิทธิ์โปรแกรมนี้ให้กับเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในอนาคต หากโปรแกรมนี้จะมีคุณค่าทางการค้า ผลประโยชน์ที่ได้จะได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณของเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ของประเทศไทยครับ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี