ความเห็น 2744003

The Great Father : พ่อผู้ยิ่งใหญ่

เขียนเมื่อ 

เราล้วนยังต้องเรียนรู้บทเรียนชีวิต
และความเป็นโลกใบนี้
ผ่านมุมมองของ ผู้คน
โดยเฉพาะคนที่ผ่านร้อน ผ่านหนาว...มาก่อนเรา

...

ขอบคุณครับ