ความเห็น 2743308

The Great Father : พ่อผู้ยิ่งใหญ่

เขียนเมื่อ 

ตั้งใจอ่านและอ่านแบบอยากรู้ค่ะ สงสารและเข้าใจความรักของพ่อที่มีต่อลูกและคนที่ตนเองรักค่ะ ขอบคุณที่นำมาบันทึกไว้ค่ะ น้องคำหล้า