ความเห็น 2742296

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

มีวิธีคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องพึ่งกฎหมายไหม?

:: โดย Lawyerthai.com

http://www.lawyerthai.com/articles/it/051.php

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพากลไกทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวครับ เมื่อเทคโนโลยีทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปได้ง่าย มันก็มีเทคโนโลยีที่จะช่วยคุ้มครองลิขสิทธิ์ ได้เช่นเดียวกันครับ เทคโนโลยีที่ว่านี้ผมอ่านเจอจากบทความชื่อ "ปัญหาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ของดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ครับ (เขียนเรื่อง ลิขสิทธิ์ก็ต้องระวังไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับ)

1. เทคโนโลยีสืบค้นเพื่อตรวจสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet audit) ของบริษัท Cyveillance ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ครับ

2. เทคโนโลยีลายน้ำดิจิทัล (digital watermark) เป็นเทคโนโลยีการทำเครื่องหมายที่มองไม่เห็นในรูปของเลขฐานสองให้แฝงอยู่กับสารสนเทศดิจิตัลต่าง ๆ เช่น เพลงหรือภาพยนตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (encryption) ครับ เทคโนโลยีนี้จะช่วยติดตามเส้นทางในการทำซ้ำจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอื่นได้

3. เทคโนโลยีการบริหารสิทธิ์ (right management technology) ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถกำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายผลงานของตนได้ในหลายรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีบริหารสิทธิ์ในเพลงที่พัฒนาขึ้นโดย Inter Trust จะช่วยให้บริษัทเพลงสามารถกำหนดอัตราค่าฟังเพลงที่เก็บจากผู้ใช้แบบเหมารวม (flat rate) หรือแบบที่คิดค่าบริการต่อการฟังแต่ละครั้ง (per usage) ก็ได้ครับ

4. มาตรฐาน SDMI (Secure Digital Music Initiative) เทคโนโลยีนี้เป็นมาตรฐานในการบริหารสิทธิ์ของวงการเพลงซึ่งเกิดจากความร่วม มือของบริษัทเพลงและบริษัทเพลงและบริษัทผู้ผลิตเครื่องเสียงทั่วโลกกว่า 150 แห่ง มาตรฐานนี้จะอนุญาตให้ผู้ซื้อเพลงสามารถทำซ้ำเพลงได้ตามจำนวนที่กำหนด เช่น 3-4 ชุด เพื่อใช้ในวงจำกัด ในอนาคตมาตรฐานนี้อาจใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีลายน้ำดิจิทัลเพื่อให้สามารถตรวจ สอบและบริหารสิทธิ์ได้ครับ เช่น ให้เครื่องเล่นซีดีตรวจสอบว่าเพลงที่จะเล่นเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือไม่

เห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับจะใช้มันยังไงครับ เรื่องลิขสิทธิ์นี้
เนื่องจากการละเมิดทำได้ง่าย หากจะพึ่งพากฎหมายอย่างเดียวคงไม่ทันการครับ ก็คงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีกันต่อไป เพราะพอมีเทคโนโลยีป้องกัน คนฝ่าฝืนเขาก็ต้องพัฒนาตามกันไปครับ