ความเห็น 274

จิตสำนึกในคุณภาพ (1)

นายชรินทร์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จิตสำนึกในคุณภาพ ของผม

จะพัฒนางานให่สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้มารับบริการในงานด้านธุรการ