ความเห็น 27360

HA900สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พิเชฐ
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

               จากการที่ได้พูดคุยกับผู้รู้หลายๆท่านต่างก็ยอมรับว่า การพัฒนาหน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารหน่วยงานนั้นต้องรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดของเรื่องนั้นๆ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ในรายละเอียดของการปฏิบัติก็ได้ และที่สำคัญนั้นนอกจากรู้แล้วต้องมุ่งมั่นด้วย จึงจะสำเร็จ ไม่ใช่เฉพาะHA แม้แต่TQAหรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติเองก็มีหมวดที่ 1 ว่าด้วยการนำองค์กร ถ้าผู้บริหารไม่รู้จะนำองค์กรได้อย่างไร

               ในเรื่องการทำHAนั้น ถ้าผู้บริหารสนใจศึกษาแนวคิดหลักการจะพบว่าไม่ยาก หรือหากเข้าใจเรื่องคุณภาพแล้วก็จะสามารถแปลงการทำงานและการบริหารปกติเข้าสู่เรื่องคุณภาพได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปอบรมก็ได้หรือถ้าอบรมควรจะอบรมในภาพกว้างๆ เพื่อให้มองภาพการพัฒนาคุณภาพออก ผมเองเคยมีประสบการณ์ว่าได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายท่านในโต๊ะกินข้าวแค่ครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ท่านก็รับรู้และเข้าใจแนวคิดและแปลงไปสู่การปฏิบัติได้แล้ว

               หลักการ แนวคิดของคุณภาพไม่ยาก ไม่ซับซ้อน ไม่วุ่นวาย แต่ที่ดูแล้วซับซ้อนวุ่นวายน่าจะเป็นเพราะไปลงลึกในเรื่องเล็ก ไปใส่ใจในตัวเครื่องมือที่เอามาใช้มากกว่าครับ