ความเห็น


สวัสดีครับ พี่ใหญ่นงนาท สนธิสุวรรณ

การบริการวิชาการแก่สังคมในมิติ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน   เน้นให้แต่ละหลักสูตรนำจุดแข็ง/ศักยภาพของตนเองไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  โดยเริ่มตั้งแต่การหาโจทย์ของการทำงานร่วมกัน  ส่วนนิ

สิตก็จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการชุมชน  เป็นการเรียนการสอนที่ไม่จมอยู่แต่ในห้องเรียน  นิสิตมีอิสระในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ขณะที่ผู้สอนทำหน้าที่เป็น "โค้ช" ...

1 หลักสูตร 1 ชุมชน  จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้และบ่มเพาะอันสำคัญตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ว่า

  • มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
  • นิสิตเป็นที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน

ขอบพระคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี