ความเห็น 2732701

บำนาญ-เกษียณ-สวัสดิการ พนักงานราชการ, สอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 11, เทียบโอนจากในระบบ 51, ลูกเสือ-ต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู, บางปีไม่มีหลักสูตรถึง 40 ชั่วโมง, มาตรฐานใน SAR แต่ละปี

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้อยากได้รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตเพื่อเอาไปเผลแพร่ให้เพื่อน กศน.เราไปสมัครเรียนครับ