ความเห็น


รับทราบค่ะ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว คือ

  กศน.อินเตอร์  ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียน English Program (ฟรี) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของห้องสมุดแล้ว

   2. ขออนุญาตเรียนถามถึง หัวข้อ 6.4 บ้านหนังสืออัจฉริยะ และการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน จากข้อมูลที่ทราบในเบื้องต้นและอ้างอิงได้คือ  "  สนง.กศน. ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจัดทำโครงการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 450 ล้านบาท เพื่อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ไว้บริการด้านข่าวสาร ความรู้ วิทยาการใหม่ ที่อาจปรับใช้ในอาชีพและการดำรงชีวิตได้ โดยจะจัดทำในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ    ในระยะแรกเริ่มปี 2556 นี้ จะนำร่อง 40,000 หมู่บ้าน และขยับขยายจนครบ 80,000 หมู่บ้านในปีถัดๆ ไป" 
   2.1 สำหรับ กศน. จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดหรือไม่ว่าแต่ละอำเภอต้องมีบ้านหนังสือกี่แห่ง 
   2.2 เท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ รูปแบบ "บ้านหนังสืออัจฉริยะ" สงสัยว่า....จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเป็นบ้านคน เป็นหอพัก, ร้านค้าในชุมชน ได้หรือไม่คะ 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี