ความเห็น 272878

โครงการจัดทำแผนที่เดินทางและการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเปิดประเด็นเป็นคนแรกเลย

หวังว่าคุณหน่อยคงสบายดีนะคะ

ความสมดุลเป็นเรื่องดีค่ะ  แต่พอจะบอกว่า ตรงไหนคือจุดสมดุล  ตรงนี้ละค่ะ คือความยาก  เพราะมีเรื่องของความจำเป็น เรื่องของค่านิยม และอื่นๆ  จริงๆแล้ว คนที่อยู่ ณ จุดนั้นเอง ปฏิบัติด้วยตัวเอง  จึงจะเป็นผู้สัมผัสได้ด้วยตัวเองค่ะ  แต่พอมองไกลออกมาเป็นระดับชุมชน ระดับประเทศ ที่เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น   การบอกจุดสมดุลย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย

ที่สำคัญคือ  ความสมดุล ถูกกระทบได้ตลอดเวลาโดยปัจจัยภายนอก    ตรงนี้ประยุกต์ได้ทั้งเรื่องจิตใจของเรา ไปจนถึงเรื่องสังคม     ตรงนี้ถ้าใจเราเข้มแข็ง  สังคมเข้มแข็ง  ก็ย่อมปรับตัวกลับเข้าสู่สมดุลได้ไม่ยากนัก   อาจเป็นจุดสมดุลจุดเดิม  หรือจุดสมดุลใหม่ .....  ความเข้มแข็งที่ว่า อาจโยงกับการพึ่งตนเอง การมีภูมิคุ้มกันค่ะ

การแสดงธรรมของท่านติช นัท ฮันห์ที่จะจัดที่ธรรมศาสตร์วันที่ 30 ถูกยกเลิกไป   น่าเสียดายมากเลยค่ะ   ตัวเองไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมที่เวทีอื่นเสียด้วยสิ....