ความเห็น 27287

ฝนใหม่มาโรงเรียนชาวนาก็ขยับ

ภัทร
IP: xxx.29.48.125
เขียนเมื่อ 

อยากให้การทำงานราบรื่น ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างมีนัยยะในการพัฒนาบ้านเมืองของเรา นะคะ