ความเห็น 2728

โบราณวัตถุ คือ อะไร

คนชุมพร
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
อยากทราบว่ามีการกำหนดอายุหรือไม่ว่าต้องกี่ปีขึ้นไปถึงจะเป็นโบราณวัตถุ   ถ้ามีกำหนดอย่างไร