ความเห็น 2725

โบราณวัตถุ คือ อะไร

sureenfe
IP: xxx.113.70.72
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีค่ะ ติดตามอ่าน จุลสารของพิพิธภัณฑ์เป็นประจำ  ซื้อหนังสือ ประวัติชุมพร  ยังอ่านไม่จบ  อยากให้คนชุมพรมีไว้ทุกบ้าน จะได้มีความรักท้องถิ่นและภาคภูมิใจ   สามารถเล่าเรื่องอดีต ของชุมพร ที่มีความอลังกา ไม่แพ้เมืองอื่น ๆ..อาทิตย์ที่แล้วไปที่ลาว  ได้คำศัพท์ " มรดกโลก " แปลว่า  ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน (อายุ มาก ) แต่ชอบคำแปลที่ มาจากภาษาอังกฤษ Gobolization  ไทยแปล  โลกาภิวัฒน์  ส่วนลาวแปลว่า "ฟ้าบ่กั้น " ฟังแล้วก็มองเห็นภาพ  ..แล้ว จะพา  ...แขกไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมพรอีกค่ะ ...คน กศน. ค่ะ