ความเห็น 27216

เรื่องของหมอและหนอน

พรลัดดา
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

คุณหมอบัญชร น่าจะได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลพัฒนาคุณภาพบริการดีเด่น ท่านมีความคิดเป็นเลิศในการนำสิ่งนี้มาทดลองใช้ เคยพบการบรรยายของ นายแพทย์บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2548 ณ ห้องประชุมเบญจกูล กรมพัฒน์ฯ ซึ่งผู้สนใจอ่านได้ที่ http://www.dtam.moph.go.th/

 บอกว่า BioMaggot จะมี Biobag ขนาด 5x6 cm ซึ่งมีตัวอ่อนของ Maggot (หนอนสายพันธุ์จากประเทศเยอรมนี)ประมาณ 200 ตัว วิธีการเก็บรักษา เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห้ามโดนแสงแดด หากไม่ได้ใช้ทันทีให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียสและให้ใช้ BioMaggot .ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันผลิต
คำเตือน : ห้ามใช้ BioMaggot กับแผลที่ทายาด้วย Antiseptic เด็ดขาดแต่สามารถใช้ได้กับแผลที่ผู้ป่วยได้รับยา Antibiotic
การรักษา บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดย maggot
ในระยะ การดูบาดแผล คุณสมบัติที่ดีของ การรักษาโดยการใช้หนอน คือ สามารถกำจัดเนื้อตายได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องดมยาสลบ หรือ ทำในห้องผ่าตัด แต่มีข้อจำกัด ในกรณีบาดแผลมีความลึกมาก รวมถึงข้อจำกัดในแง่ทัศนคติ