ความเห็น 2720668

การทำนาไม่ไถโดยวิธีการตัดหญ้า และขังน้ำสำหรับนาน้ำฝน

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ช่วยแนะนำวิธีในการปรับปรุงบำรุงดิน สำหรับไร่หรือสวนที่เป็นดินทรายจัดและผ่านการใช้เคมีมาแบบสบักสะบอมสุดๆให้ด้วยครับ เอาแบบแนวทางที่ประหยัดทั้งแรงงานบวกทุนได้มากที่สุดก็ยิ่งดีด้วยน่ะครับ