ความเห็น 2716921

การทำนาไม่ไถโดยวิธีการตัดหญ้า และขังน้ำสำหรับนาน้ำฝน

เขียนเมื่อ 

"...ถ้าไม่สนุกกับการเรียนรู้ เลิกเลยครับ ทำเหมือนเดิม ใช้วิธีทำลายดิน ทำลายสิ่งแวดล้อมกันต่อไป จนกว่าไม่มีอะไรให้ทำลายดีกว่าครับ..."

Almost everyhere I went in Isan last month, I saw new (under 5 years old) "rubber" plantations.

I had seen older rubber plantations, oil palm plantations and tourists resort plantations in the South. We are growing "money trees" and when we finish there will not be much food and habitat for anyone - wildlife and us.

Our biodiversity is being destroyed in the name of ... ("export"?)