ความเห็น 271591

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ระพี
IP: xxx.9.137.60
เขียนเมื่อ 
ข้าพเจ้าภูมิใจที่นามสกุล "เกษโกศล" ที่ปู่ข้าพเจ้าได้รับประทานจากกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งรับราชการทหารเรือ ในปี 2465 สิ่งที่ฝังลึกในตระกูลมาจนถึงปัจจุบัน คือรับใช้บ้านเมืองด้วยความทุ่มเท และซื่อสัตย์ สุจริต