ความเห็น 2712907

D4: วจีสุจริต..เข็มทิศแห่งการสื่อสาร

เขียนเมื่อ 

นักวิชาการหลายท่าน สนใจเรื่อง KPI ทางจริยธรรม แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่ชัดเจนว่าจะวัดอย่างไร???? เรียนผู้รู้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยครับ.... เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนไปสู่การขบคิดหา KPI ทางจริยธรรม เช่น เรื่องวจีสุจริต อยากให้ลองเสนอ KPI ดูครับ

  1. การไม่พูดเท็จ (พูดคำจริง)
  2. การไม่พูดคำหยาบ (พูดคำหวาน)
  3. การไม่พูดส่อเสียด (พูดสมานสามัคคี)
  4. การไม่พูดเพ้อเจ้อ (พูดมีสาระ)

จะมี KPI แต่ละข้ออย่างไรหนอ ?????? ขอบคุณครับ