ความเห็น 2712466

D4: วจีสุจริต..เข็มทิศแห่งการสื่อสาร

เขียนเมื่อ 

วจีสุจริต.... ควรมีKPIให้วัด .... ไม่งั้น จะเป็นแค่...คำพูด... ที่วัดค่าไม่ได้ นะคะ .... เป็นแค่คำพูดที่ดูสวยหรู นะคะ .... ควรวัด...ผลลัพธ์จาก ... คำพูด & การกระของคำพูด นะคะ