ความเห็น 2710696

ดนตรีบำบัด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านสล่ากวาม

เหมาะสมแล้วที่เขียนบันทึกนี้โดย "สล่ากวาม" (สล่า แปลว่า อาจารย์ ศิลปิน หรือช่าง, กวาม แปลว่า เพลง บทกวี บทความ ฯลฯ)

กิจกรรมที่เห็นในปัจจุบัน น่าจะเข้าข่ายเพื่อมิติทางสังคม เพื่อความเพลิดเพลิน ดังท่านสล่ากวามว่าค่ะ แต่เห็นข้อดีก็คือ ทั้งผู้รับการบริการและอาสาสมัคร (ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีเวลาและจิตอาสา) มีความสุขค่ะ