ความเห็น 2708772

จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร?

เขียนเมื่อ 

คล้ายๆ เอาเรื่องสมาธิมาช่วยไหมคะท่าน?