ความเห็น 26927

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

คุณ jc

     ขอบคุณมากนะครับ สำหรับการเข้ามาเติมเต็ม ทั้ง 4 ประเด็นก็เป็นข้อสังเกตและสิ่งที่คุณตกผลึกได้ หลากหลายดีครับ ขอบคุณอีกครั้ง