ความเห็น


ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ เมื่อตอนพระพุทธองค์จะเสด็จสู่มหาปรินิพพาน ทรงเลือกมณฑลตรัสรู้ระหว่างต้นสาละคู่ ใกล้เมืองกุสินารา พระอานนนท์ทรงอัญเชิญพระพุทธองค์ไปปรินิพพานในเมืองใหญ่ เช่น สาวัตถี หรือ ราชคฤห์ เพื่อให้เหมาะแก่ฐานะของพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงห้าม ด้วยเหตุผลว่า

(1) พระพุทธองค์ทรงเป็นชีวิตแบบอย่าง เมื่ออุบัติขึ้นแล้ว ก็ประสูติในป่า เมื่อตรัสรู้ก็ในป่า เมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรม ก็ในป่า ดังนั้นทรงต้องปรินิพพานในป่า (2) เมืองกุสินารานี้ แม้เป็นเมืองเล็ก แต่ในอดีตกาลเคยเป็นเมืองใหญ่ แต่ได้ล่มสลาย ซึ่งเป็นเรื่องอนิจจัง หนีำไม่พ้นกับเมืองใหญ่อื่นๆ ในที่สุด

เมื่อทรงประทับที่ระหว่างต้นสาละนั้นเอง ต้นสาละได้แสดงสักการะด้วยการออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น โปรยดอกตก ต้องพุทธสรีระเป็นอันมาก ทั้งที่ไม่ใช่ฤดูกาล (วันเพ็ญเดือน 6 ก็ประมาณเดือน พฤษภา อ่ะครับ แต่จริง สาละจะออกดอกช่วงเดือนแถวๆ ก.ค.-ส.ค. ครับ) พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า "ดูก่อน อานนท์ เราสรรเสริญการบูชาเช่นนี้ แต่ไม่ถือว่าเป็นการบูชาอันประเสริฐ เป็นการดีถ้าหากพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยให้สมควรแก่ธรรมที่เราได้ตรัสไว้แล้วนั้น เราสรรเสริญว่า เป็นการบูชาที่ประเสริฐสุด"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี