ความเห็น 2684525

อย่าตายโดยไม่มีชีวิตอยู่จริง

เขียนเมื่อ 

ได้รับสิ่งที่ดีในบันทึกนี้มากมาย...ความสำคัญต่อสุขภาพ...การไม่เบียดเบียนผู้อื่น...ครับ