ความเห็น 2680576

อย่าตายโดยไม่มีชีวิตอยู่จริง

เขียนเมื่อ 
Blank
ขอบคุณครับอาจารย์ ต้องกราบนมัสการท่าน ดาไล ลามะ ครับที่ให้ข้อคิดปรัชญาแห่งพุทธะ