ความเห็น 26791

SAR part B

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ทั้ง อ.longman (อาจารย์ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก)และ อ.กอล์ฟ (อาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง : หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค)


เพราะเมื่อ วันที่ 25 เม.ย. 49  ดังกล่าว ดิฉันติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ทราบว่า ท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ  (อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ ธีระภูธร) พาหัวหน้าภาคทุกท่านไปฟังด้วย ทำให้ได้ทราบกันอย่างถ้วนทั่ว และทำให้ดิฉันเองพลอยได้รับทราบอย่างละเอียดเช่นนี้อีกครั้ง ดีจังเลย !!

อ้อ! ตามที่อาจารย์สรุปไว้ตอนต้น ดังนี้  SAR  part B  เป็นการประเมินที่เน้นผลลัพธ์  ใช้เพื่อการประเมินภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ดิฉันขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิ๊ดนะคะตรงคำว่า ใช้เพื่อการประเมินภายนอก   นี่ จริงๆ แล้วก็ถูก เพียงแต่

การประเมินคุณภาพภายในที่เราทำกันเป็นประจำทุกปี  SAR  part B ก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าวด้วยค่ะ

ความหมายและความแตกต่างของ การประกันคุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพภายใน เป็นดังนี้ "Click"